תקנון ומדיניות בת-חן סטודיו לבישול ואפייה :

 1. לקוחות יקרים, אני מודה לכם על התעניינותכם באתר ובסדנאות. אנא, קראו את התקנון במלואו והסכימו לתנאיו טרם ביצוע רכישה או הרשמה לסדנה.
  מטרת תקנון זה לפרט את הנהלים והמדיניות הנוגעים לרישום והשתתפות בסדנה. הרישום והשתתפות בסדנה מותנה באישור תקנון זה בכפתור מטה.
 2. הסדנאות נערכות בגינתי או בבייתי (בהתאם לסדנה) אשר במושב עין ורד שבשרון.
  2.1 פתיחת הסדנה מותנת ברישום מספר משתתפים מינימלי.
  2.2 הרישום לסדנה הינו על בסיס כל הקודם זוכה.
 3. במידה ומזג האויר או תנאים חיצוניים אחרים אינם מאפשרים את קיום הסדנה, היא תדחה למועד אחר.
  3.1 לסטודיו לבישול ואפיה זכות מלאה לבטל או לדחות סדנה. הסטודיו יודיע ללקוחותיו על השינוי באמצעי התקשורת המקובלים.
  3.2 הסטודיו אינו אחראי לכל נזק, חסרון כיס או הפסד אשר יגרם ללקוח עקב ביטול או דחיה של הסדנה.
  3.3 הרשמתכם לסדנה מתבצעת רק לאחר התשלום. במידה ולא הסדרתם את התשלום לסדנה, מקומכם איננו מובטח.
 4. מדיניות ביטול עסקה :ביטול עסקה אפשרי בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימי עסקים לפני מועד האירוע, שאליו בוצעה ההזמנה. בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור 20 ש”ח ממחיר הסדנה למשתתף כדין.
  למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים פחות מ-7 ימי עסקים לפני הסדנה ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי.
 5. מדיניות דחיית מועד הסדנה: ניתן לדחות את התאריך אליו רשומים ולהרשם למועד אחר, עד 7 ימי עסקים לפני תאריך הסדנה ובתנאי שיש מקום פנוי בתאריך אחר.
  5.1. ניתן לשנות את מועד הסדנה עד פעם אחת.
 6. מדיניות החזרים : לא יינתנו החזרים על אי הגעה, דחייה או ביטול ההשתתפות.
 7. מדיניות שוברי מתנה :
  7.1 תוקף השוברים לשנה (12 חודשים) ממועד הנפקת השובר.
  7.2 אין החזרים על הפרשי שווי של שוברי מתנה.
  7.3 במידה וקבעתם הגעה לסדנה תוך שימוש בשובר, מדיניות הביטולים וההחזרים חלה גם במקרה זה.
  7.4 לא יינתנו החזרים על שוברי מתנה.
  7.5 בסיום הרכישה באתר ישלח ללקוח מייל אישור תשלום על השובר שרכש והשובר עצמו יישלח במייל בתוך 24 שעות או ביום העסקים העוקב
 8. לסטודיו לבישול ואפיה הזכות המלאה לבטל השתתפות לקוח בסדנה אליה נרשם במידה והרשמה זו נעשתה בטעות או עקב תקלת מערכת וסדנה זו מלאה. במקרה זה אין אפשרות להוסיף לקוח וכספו יוחזר במלואו.
 9. 8. רכישה באתר :
  8.1 הסטודיו איננו אחראי לכל הפסד, נזק או חסרון כיס הנגרם ללקוח או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה באתר.
  8.2 הסטודיו איננו אחראי לכל הפסד, נזק או חסרון כיס הנגרם ללקוח או לצד ג’ כלשהו כתוצאה משימוש בכרטיס אשראי באתר.
  8.3 הסטודיו איננו אחראי על שימוש בכרטיס אשראי באתר ללא רשות והסכמת בעליו או על ידי קטין.
  8.4 תנאי לרכישה באתר מחייב כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.
  8.5 בסיום הרכישה באתר ישלח ללקוח מייל אישור תשלום על הסדנה שרכש
 10. הסטודיו לבישול ואפייה לא יהיה אחראי לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע באתר, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא באתר הוא על המשתמש בלבד.
 11. הסטודיו נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. הסטודיו מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
 12. הסטודיו לא יהא אחראי על כל נזק שיגרם ללקוח או לצד ג’ כלשהוא משימוש באתר או כתוצאה מתקלות תקשורת, חומרה, תוכנה או רשלנות ספקי האינטרנט.
 13. בעצם הרישום לסדנה ואישור התקנון הינכם מצהירים כי קראתם והסכמתם לרשום בתקנון זה.